Viktig å få forretningssystemet på plass tidlig

At man er best på noe, trenger ikke bety at man er god på alt. Tvert om. Spesialisten er dyktig på sitt felt, og det er der han eller hun finner inspirasjon og lysten til å utvikle seg. Slik er det ofte med folk som starter opp små virksomheter. systemsMed utgangspunkt i sitt eget fagfelt får de en idé som etter hvert utvikler seg til en forretningsidé som de vil gjøre alt for å forsøke å virkeliggjøre.

Slik fødes en Gründer. Men skal man kunne lykkes som Gründer må man normalt kunne mestre en lang rekke andre områder enn akkurat det snevre feltet som forretningsideen tilhører. Det må som regel skaffes kapital og medarbeidere, ofte er det snakk om å søke offentlige tillatelser og så godt som alltid må det bygges opp et godt forretningssystem som kan holde orden på alle de praktiske sidene ved en bedrift. Det kan dreie seg om bestillinger, ordre, leveranser, fakturaer, regnskap, lønninger, moms og alt det der som uvegerlig følger med, men som Gründeren svært ofte er helt uinteressert i.

Ekstern kompetanse i en oppstartsfase

I en oppstartsfase vil derfor en Gründer ofte være tjent med å ta inn ekstern kompetanse som kan bistå med å etablere gode systemer og rutiner for hvordan alt «dette andre» skal håndteres så effektivt som mulig. Det dreier seg i så fall som oftest om konsulenter innen data som kommer inn på et tidlig tidspunkt. Som regel er de i realiteten også selgere av allerede utviklede forretningssystemer som de med sin kunnskap og innsikt når det gjelder den aktuelle bransjen kan tilpasse til bedriftens behov. Det er med andre ord snakk om målsøm, mer eller mindre. På samme måte som at man ikke trenger skredderen lenger, når dressen er ferdig sydd og tilpasset, så kan konsulenten trekke seg tilbake når forretningssystemet er ferdig tilpasset, og oppdragsgiver har lært seg å benytte det.