Reiselivskonsulenter gjør nytte

Turisme har lenge vært en viktig næring i Nord- Norge. Det er jo i første rekke den veldig varierte og spennende naturen som har trukket folk både fra inn og utland til de nordnorske kyster. Nordkapp og Lofoten er to store turistmagneter som har trukket folk i generasjoner. BusinessMenCollaboratingHelgelandskysten med Svartisen er også populære mål, og det å besøke og få innblikk i samekulturen er noe av det mest eksotiske man kan tenke seg.

Nordlendingene har vært flinke til å utnytte det potensialet som ligger i turismen, men også når det gjelder turisme så er det slik at nye tider stiller nye krav, men samtidig åpnes det nye muligheter.

Selv attraktive turistmål må utvikles

Nytenkning og kreativitet har tradisjonelt stått svakt i næringen. Turistattraksjonen står nå en gang der så der er liksom ikke så mye å legge til eller trekke fra, har vært oppfatningen. Men parallelt med at folk reiser mer og mer så får de tradisjonelle attraksjonene også nye konkurrenter. Det betyr at besøkende ikke lenger kommer av seg selv i samme grad som tidligere. De må rett og slett lokkes med relevante markedsføringsverktøy. Dessuten må man bestrebe at opplevelsen blir så bra som mulig. Å utvikle turistmålene og å trekke de riktige menneskene til dem er utfordrende. Det kreves ikke bare kunnskap om stedet og om det potensielle publikumet, men det krever også evnen til å tenke nytt og til å lytte til hva markedet etterspør.

I Nord-Norge har man kommet ganske langt i å oppdatere turistnæringen og det er ingen tvil om at de har hatt stor nytte av konsulenter som med sin markedskontakt og sine kunnskaper om kommunikasjon og ledelse har hjulpet næringen og aktører til å få i gang fruktbare prosesser på dette området. Nordlendinger er vant til å tilpasse seg nye forhold, så de er nok også takknemlige kunder i slik forstand, at de er villige til å lytte og å prøve nytt.