Konsulenter – ekstern kompetanse og kapasitet

Konsulentbransjen har vært gjennom en kraftig vekst i mange år og gjør seg veldig tydelig gjeldende innenfor en lang rekke områder. Omverdenen blir stadig mer kompleks og utfordringene nye og annerledes enn de var før. 164123455-brokers-and-consultantsFor veldig mange virksomheter er det ikke mulig å ha fullt kvalifisert personell innenfor alle områder på egen lønningsliste. De ser seg derfor ofte tjent med å engasjere folk utenfra med relevant kompetanse for å dels løse konkrete oppgaver, men også for å lære opp ens egne folk slik at de etter hvert kan klare seg uten den eksterne kompetansen. I slike tilfeller kan konsulentselskapene ofte bidra med spisskompetanse. For andre virksomheter kan det være mer snakk om kapasitet enn kompetanse. Det kan dreie seg om sesongtopper der egne ansatte ikke klarer å holde unna og der ekstern hjelp i form av konsulenter kan være redningen.

Ambisjonen

Formålet med dette nettstedet er å rette søkelyset mot konsulentbransjen. Her er litt av poenget også å belyse sterke og svake sider ved det å kjøpe konsulenttjenester for selv om bransjen leverer veldig mye bra, så er det ikke tvil om at det finnes konsulenter som ikke skaper verdier for oppdragsgiverne sine i det hele tatt.

Man finner konsulenter innen veldig mange områder. Et stort område har vært IT. Men også det man på godt norsk kaller management consulting har fått stor utbredelse. Slike tjenester er det imidlertid stort sett bare store bedrifter som har råd til å kjøpe. Konsulenttjenester innen kommunikasjon er heller ikke billig, men veldig ofte nyttig om kjøper klarer å nyttiggjøre seg konsulentens bidrag.