Hjelp til å oppå synlighet

Kommunikasjon kan være en krevende disiplin. I mange kan man være drivende dyktig innen sitt fagfelt og produsere i best tenkelige produkter eller tjenester, men det hjelper jo så fint lite dersom man ikke klarer å formidle til omverdenen. For det er nå engang slik at alle som lever av å selge noe er avhengig av å være synlige for så mange potensielle kjøpere som overhode mulig. Ikke bare synlig, men synlig på en slik måte, at det gir markedet, det vil si de potensielle kjøperne, gode assosiasjoner. Det er dette man på konsulentspråket gjerne kalles brand building og konsulentene står mer eller mindre i kø for å bistå bedrifter på dette området.

En nystartet bedrift vil ha behov for synlighet, men før man vil bli synlig må man forsikre seg om at det som kommer til å synes, altså bedriften og det den leverer, er så bra som det skal være. I motsatt fall risikerer man at man skuffer markedet, og dersom skuffelse er det første en potensiell kunde opplever, så er det nesten umulig å vinne hennes interesse igjen. Det gjelder selvfølgelig helt spesielt på områder der kunden har andre steder å gå, for å få det hun er ute etter.

Når man vet man kan levere det en lover på en tillitvekkende måte er det imidlertid tid for å jobbe med synlighet. I slike situasjoner er det ofte veldig nyttig å ta bruk av en kommunikasjonskonsulent. Han vil fort kunne introdusere kunden for en del virkemidler som er egnet til å gjøre bedriften eller den varen eller tjenesten det gjelder kjent hos et relevant publikum.

De mest relevante virkemidlene i dag er som regel sosiale medier som alle har tilgang til, men som man skal har spesielle kunnskaper om for å bruke den på en optimal måte. Dessuten er fremdeles annonsering relevant, dog ikke nødvendigvis på den tradisjonelle måten, ettersom det er utviklet mange nye digitale måter å komme i kontakt med markedet på.