Category Archives: Uncategorized

Viktig å få forretningssystemet på plass tidlig

At man er best på noe, trenger ikke bety at man er god på alt. Tvert om. Spesialisten er dyktig på sitt felt, og det er der han eller hun finner inspirasjon og lysten til å utvikle seg. Slik er det ofte med folk som starter opp små virksomheter.

Bransjer i stadig forandring

Spillselskapene er foregangsmenn

En bransje som benytter det aller ypperste av kompetanse innen digital teknologi er spillbransjen. Til forskjell fra bank og finans, som behandles nedenfor, er dette en bransje som ikke er belastet med gamle strukturer og tenkemåte.

Konsulenter gir fleksibilitet

Konsulent er ikke noen beskyttet tittel, så i prinsippet kan hvem som helst kalle seg det, men en slags grunnforutsetning må være at man besitter spesialkompetanse på et felt. Spesialkompetansen kan man så stille til en annens disposisjon enten gjennom ansettelse – det finnes som kjent et stort