Bransjer i stadig forandring

Spillselskapene er foregangsmenn

En bransje som benytter det aller ypperste av kompetanse innen digital teknologi er spillbransjen. Til forskjell fra bank og finans, som behandles nedenfor, er dette en bransje som ikke er belastet med gamle strukturer og tenkemåte. 023Den består i all hovedsak av aktører som er nye, og som har lært seg til fulle, å utnytte alle de muligheter som teknologien byr på. Parallelt med spillselskapenes fremvekst ser man også at det etableres konsulentselskaper som spesialiserer seg på å bistå selskapene i å utvikle nye spill. Her kan Casinoroom nevnes som et utmerket eksempel på slike. Det er folk som kjenner teknologien og som kjenner og forstår hva de mange millioner spillere der ute setter pris på.

Bank og finans

At bank og finans har fått konkurranse fra andre aktører enn de klassiske leverandørene av bank- og finansielle tjenester har gitt dem helt nye utfordringer som tvinger dem til å tenke nytt på mange nivåer. Med fantastiske og endeløse muligheter basert på digitale løsninger så er det jo slett ikke på noen måte gitt at det er de gode, gamle bankene som har de beste forutsetningene for å utnytte dem. Kanskje tvert om er det slik at det er de rene teknologibedriftene som er best rustet. De slipper å forholde seg til en masse inngrodde systemer og rutiner og overbefolkede staber.

Sikkert er det i alle fall at om de tradisjonelle aktørene skal klare seg i konkurransen med Google, Facebook, Microsoft, Apple eller en ny konkurrent som ennå ikke har materialisert seg, så er de avhengige av å hente inn det aller ypperste når det gjelder kompetanse på hvordan best utnytte all den nye teknologien. Mange av de beste er ikke interessert i noen fast ansettelse hos oppdragsgiver, men de lar seg gjerne leie inn for å løse et oppdrag, for så å gå videre til nye utfordringer hos andre oppdragsgivere.