Reiselivskonsulenter gjør nytte

Turisme har lenge vært en viktig næring i Nord- Norge. Det er jo i første rekke den veldig varierte og spennende naturen som har trukket folk både fra inn og utland til de nordnorske kyster. Nordkapp og Lofoten er to store turistmagneter som har trukket folk i generasjoner.

Bruk konsulenter til hjemmesiden

Web-utvikling har blitt litt av en vitenskap og selv om det har blitt utviklet veldig mye hyllevare for bedrifter som ønsker å benytte denne relativt nye, men uhyre effektive kommunikasjonskanalen, så trenger de fleste av dem gode råd om hvordan man skal bruke ens nettsider for å kommunisere

Konsulenter – ekstern kompetanse og kapasitet

Konsulentbransjen har vært gjennom en kraftig vekst i mange år og gjør seg veldig tydelig gjeldende innenfor en lang rekke områder. Omverdenen blir stadig mer kompleks og utfordringene nye og annerledes enn de var før.

Internett en utløsende faktor

Man finner konsulenter innen veldig mange områder. Et stort område har vært IT. Grunnen til at det ble så stort, så fort, er nok at veldig mange mer eller mindre ble tatt på sengen av den teknologiske utviklingen.

Næringsliv i omstilling

Nordnorsk næringsliv er veldig variert og landsdelen kan skilte med en lang rekke bedrifter som gjør det strålende ikke bare i norsk, men også i internasjonal sammenheng. Det har ikke minst universitets- og høyskolemiljøene vært med på å sikre.